Онлайн форум

Gold

  • Соңғы1,274.81
  • Жоғары1,274.99
  • Төмен1,274.45
  • Максималды ауытқу0.97
  • Максималды ауытқу%0.05%
  • Ашық1,271.79
  • Уақыт01:28:45
  • Кеше1,274.42
  • %0.03%
  • Өзгерту0.39